Védekezési módok

Az emberek egy része (egy szűk köre) már nagyon régen tisztában volt az emberi szervezetre igen káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzások létezésével, annak hatásaival, de ezen ismereteit nem szívesen osztotta meg embertársaival. Így ezen ismeretek hosszú ideig csak a sámánok, majd később a papok birtokában maradtak. Majd a "tudás", lassan-lassan (hisz előbb önmagukat is meg kellett győzniük) a fizikusok és az orvosok körében is elterjedt, de mint tudjuk, e körökben soha sem aratott- de ma sem arat, osztatlan sikert.

A korabeli rajzok és fametszetek szerint, már a római légiók éjszakai szálláshelyeit is védték e szervezetre káros sugárzásokkal szemben. Állati fehérjével kevert meszet szórtak szét vékony rétegben, mely az akkori hozzáértők szerint az Anyaföld káros "kilégzései" ellen biztosított egy bizonyos fokú védelmet. Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban helyenként még napjainkban is sikerrel alkalmazzák ezt a módszert a haszonállatok védelmében.

A "történelmi" korokban, pl. a baldachinos ágy is bizonyos védelmet biztosíthatott a káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzások ellen használójának, mivel gyapjas bőr (birka, bárány, esetleg bölény) fedte mind az ágyat, mind pedig az ágy mennyezetét. Ma már köztudott, hogy ezek az ún. gyapjas bőrök (készítőik szerint valahogy így működik az ún. bio-gyapjú ágynemű is) semlegesíthetik e káros sugárzások egy részét. Természetesen az akkori kor "hétköznapi" embere nem feküdhetett baldachinos ágyban, így a sugárzások elleni védekezése sem ez lehetett. Ő (tudattalanul, esetleg sámáni tanácsra) a szalmát használta, és igaza is volt, mivel eddigi tudásunk szerint a szalma lehet a leghatásosabb védekező eszköz e sugárzásokkal szemben. Szalmatetős, vert-falú (megtört szalmával elegyített föld) házban, szalmán (szalmazsák) feküdve pihente ki fáradalmait, s így majdnem tökéletes biztonságban volt mind a geobiológia, mind a kozmikus eredetű sugárzásokkal szemben.

A kevésbé hozzáértők közül sokan "esküsznek" a tükörre, mint egyetlen használható sugárzásmentesítő eszközre. A recept szerint a fekhely aljára kell felerősíteni úgy, hogy a tükör foncsoros felülete (a hátlapja) a fekhely felé essen. Állítólag így használva képes visszaverni a vízerek káros sugárzását.
Véleményünk szerint ez a visszavert rész igen csekély lehet - mivel gyakorlatilag hangfrekvenciáról lévén szó -, a tükör csillapítása gyakorlatilag elhanyagolható. De még ha csillapít is valamennyit, mi van a kozmikus sugárzásokkal? Az felülről ér bennünket. Hol van ekkor a tükör védelme? Nem is beszélve arról, hogy a tükör által - a nem ellenőrzött és nem irányított módon - visszavert sugárzás szétszóródhat a helyiségben, és egy ún. másodlagos, igen veszélyes sugárzás jöhet létre.

Vannak még egyéb más ötletek is, sőt több "hozzáértő" saját maga által kreált sugármentesítője is fel-feltűnik, de mint az utólagos méréseknél kiderült ezek egy része egyáltalán nem működik, vagy ha igen, akkor az igen csekély mérvű mentesítés mellett létrehoz egy ún. másodlagos, szórt sugárzást, ami fokozottan veszélyes lehet az emberi szervezetre. Igen jó iskolapéldája ennek a piramis-makett sugárzásmentesítőként való felhasználása. Sajnos e makettek készítői elfeledkeznek - vagy nem tudnak - arról, hogy a megfelelően méretezett és tájolt piramis által szolgáltatott pozitív energiákat magában a piramisban - azon belül is pontosan meghatározott helyen - és nem azon kívül kell keresni. Ebből következően e makettek közvetlen környezetében gyakorlatilag rettenetes dolgokat lehet kimérni. Véleményünk szerint senkinek sem volna szabad az ilyen jellegű szimbólumokkal játszania, és tudattalanul felszabadítania olyan energiákat melyeket egyáltalán nem is ismer, és ezért kezelni sem képes azokat.
De azért vannak jól bevált mentesítők is, mint pl. a Kilianek atya által készített, "K" típusú mentesítő. E mentesítő eszköz lényegében két olyan motorolajjal megtöltött üvegből áll, melyeket egymás mellé állítva helyeznek el és egy kb. 3-6mm vastag ívben meghajlított rézdróttal - melyek az üvegek záródugóján keresztül annak fenekéig érnek -, kötik őket össze. A hatékony mentesítéshez több ilyen eszköznek mérésekkel meghatározott elhelyezésére van szükség. Gondoljuk csak el, hogyan lehet együtt élni egy szobában három-négy ilyen eszközzel, nem is beszélve arról, hogy e mentesítőket a legjobb hatásfok elérése érdekében teljes terjedelmükben a padló szintje alá kell (kellene) süllyeszteni. Mivel e mentesítők igen hamar telítődnek, a helyszín adottságától függően 1-3 havonta olajcserére szorulnak.

Véleményünk és eddigi tapasztalataink szerint az igazi megoldást az az Isten által biztosított eszközök nélküli lehetőség kínálja, melyben az összes (és mint már tudjuk; számuk végtelen) emberi szervezetre káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzás Isten folyamatos támogatása mellet - gyakorlatilag végleges - semlegesítésre kerül. Honlapunkon e lehetőséget kínáljuk fel minden érdeklődő számára.

Ugrás a nyitóoldalra    A teljes honlap újratöltése