Test és LÉLEK

Áldás
A testben
Az élet
A fájdalom nem
A szükség
A fájdalom
Az élet
A lélek
A forrás pedig
A TEST
AZ ÉLET.
NEM FÁJDALOM
A SZÜKSÉG.
AZ ÉLET
NEM AZ ÉLET.
A LÉLEK,
A FORRÁS
ÉN VAGYOK!

Uhrinné Bárdi Zsuzsanna©

 

Miután Isten segítő szándékú ajándékával megteremtődhetett az egészséges (lakó)környezet, miután Isten támogató irányítása mellett lehetőség nyílt a testi és szellemi megtisztulásra-, regenerálódásra (Őserő, Az élet titka), talán elérkezett az idő - a betegségeket kiváltó okok megszűntével -, hogy az eddig már sikeresen beszerzett betegségeinket saját kezű orvoslásnak vessük alá. Az alábbiakban közölt végtelen egyszerű lehetőség is Isten ajándéka, nevezhetnénk talán Isteni titoknak is. E lehetőséggel bárki élhet, de tapasztalataink szerint az igazi és tartós eredmények az általunk közvetített isteni kezelésben részt vettek, valamint a fentebb említett anyag ajánlataiban közösséget vállalók között mutatkoznak meg a leglátványosabban. A különbség abból adódik, hogy az általunk közvetített Isteni kezelésben már részt vettek esetében az eltávolítások és semlegesítések miatt már nincsenek meg a betegségeket kiváltó okok, a többiekében viszont még ott vannak. Tehát ez utóbbi esetekben a kezelés nem lehet igazán hatékony, ugyanis hiába a kezelés, a meglévő behatások, káros sugárzások még így is képesek "szinten" tartani a betegsége(ke)t.

Természetesen nem állítjuk azt, hogy e lehetőség helyettesítené az orvosi kezelést, nem állítjuk azt, hogy alkalmazása alatt nincs szükség az orvos által javasolt gyógyszerek szedésére, és egyáltalán senkit sem bíztatunk arra, hogy ne járjon el a rendszeres orvosi felülvizsgálataira. E minden mellékhatást nélkülöző módszer arra való, hogy az esetlegesen folyamatban lévő orvosi kezelés(sorozat) mellett a kapott Isteni energiákat beteg szervünk-, szerveink saját kezű gyógyítására használjuk fel. Az elért eredmények birtokában pedig úgy is megtörténik majd, hogy orvosi rendelvényre kevesebb gyógyszert kell szedni, illetve a teljes gyógyulás után pedig - de ugyancsak orvosi rendelvényre - teljes mértékben el is lehet hagyni.

Maga a kezelés:
Alapfeltétele az a napi kb. ötpercnyi nyugodt, csendes, kellemes és kizárólagosan magányos környezet, melyben képesek leszünk kizárólag csak Önmagunkkal foglalkozni.
  1. helyezkedjünk el abban a számunkra legkényelmesebb ülő, vagy álló pozícióban, melyben a bal tenyerünk, illetve a bal kézhát - vagy ezt, vagy azt, amivel a legjobban elérhető - felületét a gyógyítandó szerven, illetve testrészen tudjuk a kezelés ideéig nyugtatni;
  2. mondjuk el a Miatyánk-t;
  3. helyezzük a bal - mindenféleképpen a bal - tenyerünk, illetve ha nem lehetséges a bal tenyérrel elérni, akkor a bal kézhát (de ekkor legyen ökölben a bal kezünk) felületét a kezelendő szervre, illetve testrészre;
  4. három-négy orron át végzett lassú és mély be, majd szájon át történő lassú kilégzéssel lazuljunk el, lassuljunk le. Gondolataink középpontjában kizárólag csak a kezelendő szerv, illetve testrész szerepelhet;
  5. az utolsó lazító belégzés ideje alatt emeljük jobb kezünket előrenéző tenyérrel a jobb vállunkhoz;
  6. a belégzés befejezése után gondoljunk arra és tegyük is meg, hogy előrenéző tenyérrel a jobb kezünknek a jobb vállunktól való erőteljes, de lassú eltávolításával-, eltolásával (kezünk kinyújtásával) eltoljuk-, eltávolítjuk a kezelt szervből, illetve testrészből az elhasznált, beteg energiát. Az eltolás ideje alatt lassan - a tolás lassú sebességének megfelelően - szájon át fújjuk ki a belégzéskor tüdőnkbe juttatott levegőt. Akkor megfelelő a koncentráció, ha a jobb kezünk kinyújtásakor gyakorlatilag fizikai ellenállást érzünk jobb tenyerünkben, azaz szinte erőlködnünk szükséges, hogy jobb kezünket előre mutató tenyerünkkel ki tudjuk nyújtani;
  7. az előbb kinyújtott jobb kezünket lassan behajlítva ismételten közelítsük a jobb vállunkhoz úgy, hogy közben e mozdulattal friss-, tiszta Isteni energiát pumpálunk a kezelt szervbe, illetve testrészbe az orron át lassan és mélyen beszívott levegővel;
  8. ismételjük a hatos és hetes pontotokban leírtakat hétszer;
  9. mondjunk köszönetet: "Uram! Atyám! Köszönöm, hogy biztosítottad (ide a kezelt szerv, illetve testrész neve kerüljön) gyógyulásához a megfelelő energiákat!";
  10. vegyük a bal kezünkbe azt a fából készült keresztet, mely a lakás rendbetételekor lett beszerezve, illetve elkészítve, és jobb kezünk mutatóujjával rajzoljuk rá a keresztet, azaz kövessük végig saját formáját előbb a függőleges, majd a vízszintes ágat követve. A vízszintes ág rajza után vagy közben pedig mondjuk: "Ámen!".

Bizonyára sokan észrevették, hogy a fent ismertetett módon nem minden szerv, illetve testrész gyógyítható, mint ahogyan pl. a bal könyökünk sem. Ilyen esetekben mi a teendő? Ez estekben bal kezünkkel gondolatban "megfogjuk" a kezelendő szervet, illetve testrészt, majd a kezelés egész ideje alatt az ökölbe szorított bal "kezünkben tartjuk" azt. Hihetetlennek tűnik, de a módszer pont olyan hatékonynak bizonyul, mintha valóban a szerven, illetve testrészen tartanánk kezünket. Bizonyítékként megtapasztalhatjuk, hogy bal kezünk ugyan-úgy el fog fáradni.

Némelyek számára van egy másik megoldhatatlannak látszó feladat: sokan vannak, akik nem rendelkeznek az említett kereszttel. Ez esetben annyi a különbség, hogy a bal tenyérbe kell rajzolni a keresztet. A többi tevékenységet pedig a leírtak szerint kell elvégezni.

A fent ismertetett kezelést elegendő és szükséges napjában egyszer elvégezni. A napi többszöri ismétlés általában nem hozza meg az elvárt eredményt, azaz a napi többszöri kezeléssel nem igazán lehet lerövidíteni a beépülést - a regenerálást - is magában foglaló és szükséges kezelési időt. Hatékony eredményessége általában egy hét után már amúgy is jelentkezik. A kezelést addig kell folytatni, amíg szükség van rá. Ez személyenként és problémánként változó lehet, így szélsőséges esetben a kezelés időtartama akár az egy évet is elérheti.

 

Ugrás a nyitóoldalra    A teljes honlap újratöltése