Megtapasztalásunk

A mi "ténykedésünk" végeredményben egy a saját testünkben-, testünkön létrejött fizikai elváltozás kényszerszülte megtapasztalásából ered. Ezen elváltozás kiváltó okát, és a megoldást keresvén jutottunk el oda, hogy ma már szeretnénk sorstársainkon és más, még nem sorstársainkon is segíteni, hogy állapotuk ne rosszabbodjon, illetve rajtuk már ne alakulhassanak ki ezen elváltozások.

Saját egészségi problémánkat hordozva jutottunk arra a tényszerűségre, hogy elegendőnek bizonyultak egy Hartmann hálón és annak csomópontjain eltöltött kb. 1,5 év éjszakái ahhoz, hogy mindkettőnknek gyakorlatilag ugyan abban(!) a visszafordíthatatlan testi elváltozásban legyen részünk. Azt, hogy Hartmann hálón feküdtünk, mi is csak az utólagos - a fizikai elváltozás bekövetkezte utáni - méréseink során tudtuk meg.

Természetesen elővettünk minden számunkra elérhető, a káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzásokkal kapcsolatos irodalmat, de megnyugtató megoldást nem találtunk fekhelyünk megfelelő elhelyezésére. Nem, mivel véleményünk szerint nem létezik a lakásunkban (és más lakásában sem) egy akkora geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzástól mentes terület, amely elegendő lenne egy (francia)ágy számára. Pl. szélsőséges esetben a Hartmann hálók mérete akár 140x150cm is lehet. Ennek következményeként vagy a felső vagy az alsó-testünket kell "feláldoznunk". Kutatásaink és tanulmányaink során többször is belebotlottunk (és egy ideig azonnal el is vetettük) abba a kósza feltételezésbe miszerint: a "történelmi" egyházak templomaiban nem mérhető sem a vízér, sem a Hartmann háló, sem pedig a Curry háló sugárzása. Idővel kezdtünk megbarátkozni e gondolattal mondván: "akár még igaz is lehet"! Megtapasztaltuk (bemértük), és kijelenthetjük, hogy való igaz: a történelmi egyházak templomaiban nem mérhető sem a vízér, sem a Hartmann háló, sem pedig a Curry háló sugárzása. Ha mégis, annak oka van... Viszont mérhető bennük nagyon sok ún. pozitív és gyógyító sugárzás, melyek lehetővé teszik az emberek feltöltődését, regenerálódását. Ettől érezhetjük ezekben a templomokban azt a semmihez sem hasonlítható végtelen nyugalmat.

Kíváncsi emberek lévén, megpróbáltuk megfejteni, hogy vajon mi lehet az a titok, amely ezt lehetővé teszi. Sok "hozzáértő" - amellett, hogy kénytelen elismerni a fenti tényt - azzal magyarázza, hogy annak idején a hozzáértő "szakemberek" igen körültekintően mérték ki a templomok helyét, azaz gondosan kiválasztották az építési területet. Részünkről elfogadjuk a terület gondos kiválasztásának fontosságát, de ez semmiféleképp nem ad és nem is adhat választ az eredeti kérdésre. Ugyanis - mint ahogyan ez a fentiekből is következik - nem létezik a Földön egy templomnyi nagyságú, geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzástól mentes terület! Emlékezzünk csak a Hartmann - de megemlíthetnénk a Curry-t is - hálóra! Ezek hálószerűen befedik Földünk teljes felületét. Következésképp; a történelmi egyházak templomaiban megjelenő - másutt sehol sem tapasztalható - a káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzásmentesség nem csak a terület kiválasztásán múlik! Nem is beszélve arról, miszerint a manapság épülő templomok esetében már lehetőség sincs a megfelelő terület kiválasztására, azt az önkormányzat adja (valahol). Ettől függetlenül, a napjainkban épült történelmi egyházak templomai is rendelkeznek a fent említett tulajdonsággal. Pedig itt szó sem lehetett a terület gondos kiválasztásáról.

Kutakodásaink-, kutatásaink során - lakóhelyünktől nem is túl messze - betévedtünk egy tatarozás alatt álló templomba, és e templomot fenntartó egyház történelmisége dacára mérhető volt bent a vízér, a Hartmann háló és a Curry háló sugárzása. Sőt! Nagyon sok más (általunk itt nem tárgyalt) geobiológiai és kozmikus eredetű káros sugárzás is jelen volt. Ismét egy újabb probléma! Hogyan is van ez?! Nem volt igaz a történelmi egyházak templomaira vonatkoztatott megállapításunk?! Hisz megtapasztaltuk! Vagy ekkorát tévedtünk volna?!

A véletlen(!) sietett segítségünkre: ugyanis egy bizonyos idő elteltével a kíváncsiság visszahajtott minket az előbb már említett templomhoz, ahol időközben már befejezték a tatarozást. Gyönyörű lett! Bementünk és mértünk, de a pozitív és a gyógyító sugárzásokon kívül nem volt mit mérnünk! Tehát a káros sugárzások semlegesíthetők?! A végső következtetést rábízzuk Önökre, illetve az általunk megtapasztalt tényeket elolvashatják e honlapon ("Történetünk" rovat) is megtalálható naplónkban!

Ugrás a nyitóoldalra    A teljes honlap újratöltése