Urunk megerősíti ígéretét

A termtés pillanata

Mint bizonyára minden kedves olvasónk emlékszik még rá (Első üzenet); 2003. január 11.-én, közép-európai idő szerint de. 11 órakor, Urunk Mennyei Seregeinek segítségével hozzálátott a "Nagy Mű" létrehozásához. Tevékenységüket 2003. január 12.-én fejezték be, s ezzel a "Nagy Mű" elkészült!
Jótékony hatását szinte azonnal éreztük; 2003 tavaszán már évtizedek óta nem tapasztalt gyönyörű tavaszban volt részünk, 2003 nyara minden tekintetben bizakodásra adott okot, és a 2003-ról 2004-re áthúzódó tél pedig úgy meglepett minket - évtizedek óta nem tapasztalt mennyiségű - tartósnak bizonyuló havával, hogy alig-alig boldogultunk vele. A pozitív változásokat nem csak mi érzékeltük, pl. az Internetes [origo] 2003. augusztus 1.-i számában szó szerint a következő hírt olvashattuk: "Amerikai kutatók szerint megszületett az első meggyőző bizonyíték arra, hogy az Antarktisz feletti ózonlyuk megkezdte "begyógyulását"." A továbbiakban 2004 tavasza és nyara ugyan még elérte az "elfogadható" szintet, de 2005 nyara és az ezt követő nyarak már ismét szélsőségesnek bizonyultak. Mi történhetett?

Kommunikációink szerint a jelzett pár év során oly mértékűvé vált az ember önpusztító és romboló tevékenysége, hogy e tevékenység hatásait a magyarországi templomok és imaházak által alkotott "Nagy Mű" már képtelen tovább egyensúlyban tartani. Tehát a várakozásokkal ellentétben nem, hogy nem valósult meg a tudatos emberi önmérséklet, hanem még mértéktelenebbé vált a Föld átgondolatlan kirablása. Mint már azt a 2003 előtti tapasztalataikból is tudjuk; ez elkerülhetetlenül az ökológiai egyensúly teljes hiányához vezet. Ha tetszik, ha nem, meg kell tanulnunk együtt élni a természettel, különben a természet veszi át a hatalmat, s ekkor az emberiség élettere és ezzel egy időben életlehetősége is megszűnik. Gondoljunk csak a nap-mint napos természeti katasztrófákra! Létezik egyáltalán valaki aki úgy gondolná, hogy ezek véletlenek? Véleményünk szerint a természet így reagál-, védekezik az Őt átalakítani igyekvő, gátlástalanul romboló emberi tevékenységekre. E saját pillanatnyi érdekén kívül semmivel sem törődő emberi tevékenység a Föld nevű bolygón teljes mértékben megegyezik az emberi szervezetben először csak megbúvó, majd hirtelen burjánzó rákos daganat tevékenységével, ahol is a rákos sejtek igen eredményes és könyörtelen terjeszkedése csak akkor fejeződik be, ha már az embert - akit táptalajukká tettek -, szó szerint felemésztették. E erőszakosan burjánzó sejtek - akár csak a Földet gátlástalanul kirabló emberek - nem veszik észre, hogy a táptalaj "felzabálása" egyben saját halálukat is eredményezi. E fenti képlet pontos leképezését a jelenkori emberi tevékenység Földünkre gyakorolt hatásában ismerhetjük fel, ahol is ez a gátlástalanul romboló, csak önös érdekeire figyelő ember személyesíti meg a kezelendő - adott esetben az eltávolítandó - rákos daganatot.

Miután Urunk megtapasztalta a fentieket úgy döntött, hogy az ellene dolgozó emberi elvakultság dacára megkísérli a 2003. január 12.-én tett ígéretét betartani. Mivel a kizárólag csak magyarországi templomokból és imaházakból felépülő "Nagy Mű" által keltett és kibocsátott rezonancia erőssége, illetve ennek frekvencia-stabilitása már nem minden esetben képes kielégíteni az igencsak megterhelt Föld által támasztott igényeket Urunk úgy döntött, hogy egy új rezonátort hoz létre. Ennek a rezonátornak akkora teljesítménnyel kell rendelkeznie, hogy képes legyen - a határtalan emberi butaság által folyamatosan létrehozott károsodások dacára - a Föld által az emberek és más élőlények számára biztosított életkörülményeket egy még elfogadható szinten tartani. Belátható, hogy a szűnni nem akaró és egyre erősödő ellendolgozások miatt ehhez hatalmas energiára lenne szükség. Urunk úgy gondolta, hogy ekkora folyamatos energiát csak úgy tud biztosítani, ha a "Nagy Mű" létrehozásánál Földünk összes erre alkalmas templomát és imaházát igénybe veszi.

2007. december 25.-én, közép-európai idő szerint du. 17 órakor, Urunk Mennyei Seregeinek és a Föld segítő Angyalainak támogatásával ismét hozzálát a "Nagy Mű" elkészítéséhez. Első lépésként a Föld minden templomában és imaházában elvégezik az emberi szervezetre káros sugárzások semlegesítését, majd ezt követően az ott található ülőhelyek alatt pozitív energiát sugárzó felületeket helyeznek el. Ezt követően a már védelemmel ellátott templomokat és imaházakat egyenként sorra véve megvizsgálják, hogy az érdemi munkára melyik lehet alkalmas, és melyik nem. Majd az Úr, a "Nagy Mű"-re alkalmas épületek közül kiválasztja azt az egyet, melynek az órajel folyamatos szolgáltatása lesz a feladata. Ezt követően elhelyezi, és elindítja a szinkronizáló órajelet. Soron következő lépésként, azokat a templomokat és imaházakat melyek alkalmasnak bizonyultak a feladatra, Mennyei Seregeinek és a Föld segítő Angyalainak közös egyetértésével becsatolják a "Nagy Mű"-be. A becsatolás után a templomok és az imaházak mindegyike igen erős, de mindegyikük külön-külön speciális gyógyító sugárzással fog rendelkezni. Így lesznek olyanok melyek, pl. a mozgásszervi betegségek, lesznek olyanok, melyek a szív és érrendszeri betegségek, de lesznek olyanok is, melyek az idegrendszeri megbetegedések gyógyulásához képesek energiát biztosítani. Az előre meghatározott ütemezés szerint a munkát 2008. február 15.-én, közép-európai idő szerint du. 17 órakor fejezik be. Tehát pontosan 52 napra lesz szükségük ahhoz, hogy az emberi élet még további, majd háromszáz évig fennmaradhasson.

E hatalmas munka eredményeként nekünk, embereknek lehetőségünk nyílik arra, hogy átgondolatlan környezetromboló cselekedeteink nyomait eltüntessük, illetve legalább megkíséreljük e nyomokat valamelyest "halványítani". Ehhez ismét megkaptuk a megfelelő életkörülményeket, energiákat és a rendbetételhez szükséges időt, így az eredményesség kizárólag csak rajtunk múlik. A Föld templomainak és imaházainak fent említett kezelései, valamint a "Nagy Mű"-be való becsatolásuk természetesen nem történhet meg az erre utaló, de szükségszerű kísérőjelenségek nélkül. Így az alapok stabilitásának növelését kisebb-nagyobb földmozgások, még magát a becsatolást és szinkronizálást egyéb geológiai rendellenességnek látszó történések kísérhetik. Ezek intenzitása ott lesz a legnagyobb, ahol a legnagyobb mérvű rendbetételre volt szükség a károkozás függvényében. De ez nagyon szerény ár az elérhető nyereséghez képest:

A "Nagy Mű" hatásaként háromszáz évnyi időtartamra stabilizálódik a Föld saját rezgése 7,8 Hz-en.

Stabilizálódik, illetve fokozatosan visszaáll a Föld forgási sebessége az eredeti, az általunk kívánatos sebességére, ettől ismét helyre billen az időjárás, így ismét örülhetünk majd az évszakoknak.

Létrejön a Föld és az ionoszféra között a "párbeszéd", így az ózonpajzs teljes értékűvé válik.

A Föld aurája lassan-lassan feltöltődik, és mindhét rétege az egészséget sugározza.

Természetesen ezek mindössze csak olyan lehetőségek, melyek valóra válásához az ember tevékeny részvételére is szükség van. Ha továbbra sem teszünk semmit környezetünk rendbetétele, majd az elért eredmények megóvása érdekében, akkor ne is reméljük azt, hogy a fenti lehetőségek valamelyike is teljesülni fog. Urunk a "Nagy Mű" létrehozásával "mindössze" a rendbetétel lehetőségét biztosította számunkra, de magát a rendbetételt nekünk kell végrehajtanunk.

Békéscsaba, 2007. december 17.

Vissza a nyitó oldalra    A teljes honlap újratöltése