Őserő

AKTUÁLIS WEBOLDAL


osero@osero.hu
+36 20 534 1047
minden nap
8 és 18 óra között
magyar idő szerint


Köszönetnyilvánítás

Köszönet minden kedves Olvasónak, aki megtisztelt figyelmével.

Köszönet a referenciákért, a nevüket és elérhetőségüket vállaló referenciát író és személyes beszélgetést is vállaló személyeknek, hogy ezzel is megerősítették valamint segítették útkereső társaik hitét és meggyőződését.

Köszönet mindenkinek, akik megtiszteltek hitükkel és bizalmukkal, akik nyitottan és bizalommal fordultak Urunk – és az ŐSERŐ – felé.

Köszönet mindazoknak, akik megosztották velünk tapasztalataikat, és őszinte bizalommal, nyitottsággal fordulatak felénk valamint Urunk által biztosított új és „ismeretlen” lehetőség felé. Őszinte hála és köszönet minden visszajelzésért.

Köszönet a kifinomúlt érzékenységgel megáldott médiumok jelzéseiért, amelyek felhívták a figyelmet az új vagy eddig még nem ismert jelenségekre. Ezek probléma megoldására ösztönztek, melynek hatására folyamatosan bővült az a lista, amelyben az ŐSERŐ képes segítséget nyújtani.

Köszönet Urunknak Uhrin Ferenc György létezéséért, munkásságáért, egész életéért, az ŐSERŐ-ért végzett szolgálatáért. Hálásan köszönöm és minden elismerés Ferinek a honlap létrehozásáért, tartalmáért, mindazért a tudásért és tapasztalatért, amit végtelen szeretetel és türelemmel közvetített mindannyiunk felé. Emléke tiszteletére és szeretetünk jeléül az általa készített ŐSERŐ honlapot (http://osero.hu) változatlan tartalommal megőrizzük minden érdeklődő számára.

Végtelen hála és köszönet Urunknak – Teremtőnknek - : az Ő segítségét kérő emberek számára nyújtott Ajándékáért: az ŐSERŐ-ért. Köszönet, amiért közvetítésünk által is vigaszt-, pozitív tapasztalatot-, szeretetet-, nyugalmat-, békét-, pihentető alvást nyujt(ott) az Őt kereső emberek életébe és otthonukat OTTHONNÁ, egészséges környezetté alakította.

Mély hálával és köszönettel adózom fiamnak - Szőke Imrének - hogy amíg a családi élete lehetővé tette részt vett az Őserőhöz kapcsolódó tevékenységben, illetve az Őserőhöz kapcsolódó információkat aktualizált kibővítettebb formában megosztotta minden érdeklődővel (http://az.osero.hu/).

Hála és köszönet Urunknak magam és mindannyiunk nevében, amit kis hazánkért és az egész emberiségért tesz/tett mindannyiunk érdekében és védelmében.

Uhrinné Bárdi Zsuzsanna
ubzs@osero.hu
+36 20 534 1047Ugrás a nyitóoldalra     A teljes honlap újratöltése