Az egyéb, de közismert sugárzásokról

Dr. Ernst Hartmann és Manfred Curry mérései és megállapításai szerint az 1950-es években általuk "ismét" (ugyanis több évszázaddal előttük már ismertek voltak, csak időközben feledésbe merültek) felfedezett sugárzás hálószerűen befedi Földünk teljes felületét. Véleményük szerint e "hálók" helyzete és szerkezete a földmágnesesség rácsszerű megnyilvánulásának függvényei lehetnek.

A dr. E. Hartmann által felfedezett sugárzás az ún. Hartmann-háló pontosan észak-déli, valamint pontosan kelet-nyugati irányban egy olyan hálót alkot, melynek "falai" kb. 20-25cm vastagságúak. Az így létrejövő háló szemeinek mérete észak-déli irányban mintegy 220-240cm, kelet-nyugati irányban pedig 180-190cm. A háló szemeinek mérete nem állandó, hanem Földünk hosszúsági fokainak függvényében elég erőteljesen változik. Ezen túl a külső és a belső térben végrehajtott mérések is elég eltérő eredményeket mutatnak. Pl. itt nálunk Magyarországon ezen méretek külső térben mintegy 170x180cm-re tehetők, míg belső térben, pl. vasbetonból készült falak esetén ez lényegesen kisebb, akár 140x150cm is lehet. Sőt, ilyenkor kialakulhat egy ún. másodlagos háló, melynek falai párhuzamosak a helyiség falaival bármely égtájra is vannak az épület falai tájolva. Ezen másodlagos hálók sugárzása éppen olyan veszélyes, mint az eredetié. Az egészségre a keresztezési pontok, a csomópontok a legveszélyesebbek.

A M. Curry által felfedezett sugárzás (ezt kevesebben ismerik és nagyon sok radiesztéta be sem méri, "megfeledkezik" róla) az ún. Curry-háló. A Hartmann-hálóhoz képest pontosan 45°-al van "elforgatva". Így pontosan észak-nyugat és dél-kelet, valamint pontosan dél-nyugat és észak-keleti irányban alkot egy kb. 35cm falvastagságú hálót. A háló szemei mintegy 320x320cm nagyságúak. Az egészségre kevésbé veszélyes, mint a Hartmann háló, sőt egyes tapasztalatok szerint a null-pontja (kb. a két csomópont közötti szakasz felénél található, de kis mérete miatt egy gyakorlatilag emberi tartózkodásra alkalmatlan nagyságú területről van szó) egyenesen ajánlott az ott tartózkodásra. Viszont csomópontjai veszélyesebbek mint a Hartmann hálóé.

Ugrás a nyitóoldalra    A teljes honlap újratöltése