A SZENT BIBLIA

Golgota

KÁROLI GÁSPÁR FORDÍTÁSÁBAN

 

A szerkesztett anyag, a mindenki számára "barátságos" RTF formátumban készült, és az ún. önkicsomagoló tömörítéssel van tárolva.
Ebből következik, hogy csak letöltés után olvasható.
 
Nagyon lényeges, hogy miden anyag kétoldalas kivitelű, így akinek nincs lehetősége ebben a formában kinyomtatni, az nyomtatás előtt formázza át.
 
Ó testamentum
Mózes első könyve Mózes második könyve
Mózes harmadik könyve Mózes negyedik könyve
Mózes ötödik könyve Józsué, Bírák, Ruth könyve
Sámuel első-második könyve A királyokról írt I-II. könyv
Ezsdrás, Nehémiás, Eszter, Jób könyve Zsoltárok könyve
Krónika I-II. könyve Bölcs Salamon...
Ézsaiás, Hóseás, Jóel, Ámos próféta könyve Jeremiás próféta könyve-siralmai
Ezékiel próféta könyve Más próféták könyvei
Új testamentum
Máté, Márk írása szerint való
szent evangyéliom
Lukács, János írása szerint való
szent evangyéliom
Az apostolok cselekedetei, János apostolnak
mennyei jelenésekről való könyve
Pál apostolnak a Rómabeliekhez és
Korinthusbeliekhez írt levelei
Pál apostolnak egyéb levelei A zsidókhoz írt levél, apostolok egyéb levelei

Ugrás a nyitóoldalra    A teljes honlap újratöltése