Bevezető

Mottó: Annak, hogy valaki elutasít különböző dolgokat okának kell lennie-, tehát érthető. De ha valaki úgy utasít el valamit, hogy semmiféle ismerete, sőt tapasztalata sincs az elutasított dologról, az már enyhén szólva megkérdőjelezheti az elutasító személyiségének épségét.

A nem csak "műkedvelők" által biztosított tapasztalati bizonyítékok ellenére, ma még sem a "hivatalos" fizikai, sem a "hivatalos" orvostudomány nem vesz tudomást a létező geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzások létezéséről és azok egészségkárosító hatásáról, ezért azok mérését sem oldhatta meg számunkra megnyugtató módon. Nem is beszélve a civilizációnk által termelt egyéb de igen káros sugárzásokról, mint például az össze-vissza vezetgetett alacsony- és magasfeszültségű elektromos vezetékeknek köszönhető - mára már köztudottan telítődött - elektroszmogról, vagy az emberi kommunikációs eszközök használata során megjelenő rádiófrekvenciás sugárzásokról. De ide sorolhatnánk még a különféle háztartási eszközök-, készülékek által kibocsátott és keltett permanens-, elektromágneses és egyéb sugárzásokat is, melyek emberi szervezetre gyakorolt hatásáról - a véleményt alkotók érdekeltségi hovatartozása miatt - gyökeresen ellentmondó vélemények születnek, bár e sugárzások kifejezetten jól mérhetők, hisz a "fejlett" technika szülöttei...

Véleményünk szerint az élő szervezetekre igen káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzásokkal kapcsolatosan a hivatalos tudományágak csak akkor fogják álláspontjukat megváltoztatni, ha valakinek - természetesen tudományos végzettséggel rendelkezőnek - sikerül egy olyan mérőműszert készítenie mellyel bárki, bármikor, közvetlen és objektív módon képes lesz megmérni azokat. Mivel a tudomány képviselői e sugárzások egy részének még csak a létet sem fogadják el, így - inspiráció és érdekeltség híján - vajmi kevés esély van a "hivatalos" előrelépésre. Esetleg még arra lehetne számítani, hogy e személyek az Ő életterükben is megtalálható káros sugárzások hatására - előbb vagy utóbb - bekövetkező saját testi problémáikat megtapasztalván, vizsgálni-, kutatni kezdik e sugárzások káros hatásait, de az eddigi tapasztalatok szerint még ekkor sem hajlandóak még csak kísérletet sem tenni erre.
Számunkra azért is érthetetlen e merev elutasítás, mivel e "hivatalos" verziót képviselők is találkozhatnak a fizikai lét nagyon sok egyáltalán nem mérhető elemével mindennapjaik során. Talán ha emlékeztetnénk őket, pl. a fizikai fájdalomra! Mérhető-e a fájdalom mértéke? Nem! Azért ettől még létezik, sőt még a tudomány képviselői (pl. orvosok) is kénytelenek elfogadni egyszerű bemondásra. Vagy esetleg gondoljanak csak a szeretetre! Mérhető-e a szeretet nagysága? Nem! Ettől még létezik, sőt tudomásunk és tapasztalataink szerint akár többfajta szeretet is létezhet! De felhívhatnánk figyelmüket még a hitre, az örömre, a bánatra, a hűségre, a gyűlöletre, az étkezési és egyéb élvezetekre, stb. is.

Mivel a mérésekre vonatkozó kísérletek- próbálkozások nem hozták meg a kívánt eredményt, napjainkban a legelemibb, de az emberi szervezetre igen káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzásokat az erre "alkalmas" ember (radiesztéta) érzékeli-, meglétük tényét és mértékét segédeszközök (pálca, inga) alkalmazásával képezi le-, jeleníti meg.
Jó tudni, hogy a megfelelő szakember (radiesztéta) kiválasztása nem is olyan egyszerű feladat, mivel egy hozzá nem értőnek igen nehéz eldöntenie, hogy a kérdéses illetőnek van-e radiesztéziai képessége vagy csak ezen irányú vágyai vezérlik. Figyelem! Nem - az akár egy hétvége alatt is megszerezhető - radiesztéziai képesítésről, hanem konkrét radiesztéziai képességről van szó!
Nem is beszélve arról, hogy az emberi szervezetre káros geobiológiai és kozmikus eredetű sugárzások túlnyomó többségét csak azok a személyek tudják hitelesen kimérni, akik a radiesztéziai képességük mellett a spirituális szint megfelelő fokán is állnak. Mivel a botfülűnek született egyén - a világ legjobb oktatói közreműködésével - sem válhat hegedűvirtuózzá, így véleményünk szerint a spirituális készségnek e magasabb fokát sem lehet megtanulni, azzal-, arra születni kell. Ennek hiányában jöhetnek létre olyan mérési eredmények, hogy ahány "radiesztéta" méri be ugyan azt a helyiséget, annyi - egymást egyáltalán nem megerősítő, leginkább egymásnak ellentmondó - "eredmény" születhet.

Ugrás a nyitóoldalra    A teljes honlap újratöltése